9. februára 2023

Predaj výpočtovej techniky

Uvedomujeme si individuálne potreby každého zákazníka preto náš proces predaja vyzerá následne:

 

1. Zistenie potreby zákazníka. Aký bude účel nakupovanej výpočtovej techniky.

 

2. Vypracovanie cenovej ponuky

 

3. Inštalácia potrebného SW vybavenia vrátane aktualizácií

 

4. Odovzdanie

 

 Najčastejšie sa jedná o:

  • počítače
  • notebooky
  • tlačiarne
  • kancelárske zostavy
  • zostavy pre multimédiá
  • herné zostavy

Špeciálne zostavy:

  • zostavy pre konštruktérov
  • zostavy na strih a úpravu videa
  • počítače určené do priemyselného prípadne prašného prostredia